Arbeidsdeskundige in Limburg

Welkom bij Motivero,

 

Wij zijn verhuisd.

Ons nieuwe adres is:

Heerlerweg 114B

6367AG Voerendaal.

Wij bieden arbeidsdeskundige dienstverlening en begeleiding aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Samen onderzoeken de mogelijkheden op het gebied van duurzame arbeidsre-integratie en ondersteunen bij het verbeteren van de persoonlijke leefomstandigheden.
Het hebben van werk, persoonlijk welzijn en inkomen zijn nauw met elkaar verbonden. Persoonlijke omstandigheden zoals lichamelijke en psychische gebeurtenissen, schulden en ongevallen kunnen van invloed zijn op het dagelijks functioneren. Samen kijken we naar de mogelijkheden en houden hierbij rekening met de beperkingen.

Hierdoor zijn wij uniek op het gebied van werk, welzijn en inkomen. Onze begeleiding is laagdrempelig, kleinschalig en persoonlijk.
Heeft u vragen, bel ons gerust op telefoonnummer 045-8802239.

Arbeidsdeskundig onderzoek
Een arbeidsdeskundige is specialist op het gebied van belasting en belastbaarheid. Makkelijk gezegd: Welke lichamelijke en psychische aspecten zijn nodig om een functie goed uit te voeren en is de medewerker vanwege zijn beperkingen hiertoe in staat. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan ingezet worden in het kader van Wet Verbetering Poortwachter. Hiervoor voert de arbeidsdeskundige een gesprek met zowel de werkgever als de werknemer. Een werkplek bezoek is (indien dit mogelijk is) gewenst om de arbeidsomstandigheden te meten. Ook zal overleg plaatsvinden met de bedrijfsarts. Hierbij beantwoordt de arbeidsdeskundige de volgende vragen:

  •  Is de werknemer in staat om zijn eigen functie uit te voeren? Zijn hiervoor hulpmiddelen noodzakelijk
  • Zo niet, kan de medewerker een andere functie uitvoeren bij de eigen werkgever? al dan niet met scholing?
  • Zo niet, zijn er andere functies mogelijk bij een andere werkgever?

Indien er sprake is van een letselschade zaak zullen de belangenbehartiger en de aansprakelijke partij de opdracht gezamenlijk aan ons verstrekken. Het onderzoek wordt uiteraard neutraal en onafhankelijk uitgevoerd door de geregistreerde arbeidsdeskundige. 

Het Care traject kan bestaan uit de volgende diensten:

  • Het verbeteren van woonomstandigheden
  • Versterken van fysieke en psychische fitheid door middel van sport
  • Ondersteunen bij verwijzingen voor behandeling
  • Omgaan met negatieve emoties
  • Omgaan met beperkingen, schulden of armoede
  • WMO aanvragen
  • Aanvragen van uitkering indien arbeid (tijdelijk) niet mogelijk is

Wellicht zijn andere instanties betrokken bij de klant of is het sociale netwerk in staat om (na een uitleg van onze begeleiders) te ondersteunen bij de regelzaken. De arbeidsdeskundige zal dus (indien mogelijk) hierbij de coördinerende rol aannemen.

Sportgedeelte voor het versterken van fysieke en psychische belastbaarheid

Het sporten kan ingezet worden om  de klant te activeren. Veel klanten zijn door de persoonlijke omstandigheden fysiek en psychisch minder belastbaar. De klant wil wel graag, maar de stap naar de reguliere sportschool is te groot. Uiteraard neemt de gecertificeerde sportbegeleider voorafgaand aan het traject contact op met de behandelaar. Tijdens de fysieke training worden ook zaken besproken zoals: het stellen van persoonlijke doelen, de motivatie, het doorzettingsvermogen en geloven in eigen kracht. De klant wordt letterlijk geactiveerd om in beweging te komen om zichzelf te verbeteren. Dit zijn ook belangrijke aspecten in de arbeidsre-integratie. Onze klanten waarderen deze combinatie en heeft een positieve invloed op de kansen van betrokkene.

Het arbeidsre-integratie traject

De arbeidsdeskundige kennis van de interne arbeidsdeskundige wordt ingezet bij ieder traject. De klant wordt indien gewenst geholpen met het schrijven van sollicitatie- en motivatiebrieven. Is re-integratie in eigen werk niet mogelijk ? Dan onderzoekt de arbeidsdeskundige de mogelijkheden bij een andere werkgever (spoor 2). De arbeidsdeskundige speelt een belangrijke rol in dit traject. Is betaalde arbeid (tijdelijk) niet mogelijk dan is vrijwilligerswerk een mogelijkheid die wij met klanten bespreken en organiseren. Onbetaalde arbeid geeft voldoening, zingeving, structuur en sociale contacten en kan een tussenstap zijn naar betaald werk.