WELKOM BIJ MOTIVERO

Verkeersslachtoffers

Na een ongeval kan de persoonlijke situatie ernstig veranderd zijn. Vaak zijn er voor slachtoffers met letselschade (lichamelijke en geestelijke klachten) aanpassingen nodig in of om het huis, is eigen vervoer niet mogelijk en zijn er problemen op het gebied van werk en inkomen. Wij ondersteunen de weg naar verwerking en acceptatie en zorgen voor ondersteuning bij de aanvragen bij de diverse instanties. In de regio Limburg beschikken wij over groot netwerk in de reguliere zorg en ondersteunende organisaties waardoor wij snel kunnen doorverwijzen indien dit nodig is.

Re-integratie

Na een ongeval is een slachtoffer vaak (al dan niet tijdelijk) niet in staat om werkzaamheden te verrichten. Hierdoor ontstaat een gevoel van afwijzing, frustratie en verdriet. De arbeidsdeskundige kennis wordt tijdens de coaching ingezet om de mogelijkheden op het gebied van werk en inkomen te onderzoeken. Wij vinden het hebben en behouden van werk de beste sociale zekerheid voor mensen. Wij zullen onze ervaring op het gebied van re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt inzetten om de gestelde doelen te bereiken.

Inkomen en Welzijn

Indien gewenst vragen wij samen met de klant een uitkering en/of de WMO voorzieningen aan en ondersteunen bij dit proces. Tevens worden de woonomstandigheden van het slachtoffer besproken en de financiële situatie van het gezin.

Een combinatie van de diensten trajectbegeleiding, re-integratie en persoonlijke coaching is mogelijk. Tijdens ons intake gesprek bespreken we de situatie en de daarbij horende hulpvragen. Aan de hand van de hulpvragen krijgt de klant een vaste medewerker.

Wij bezoeken de slachtoffers in de thuissituatie zodat ook de mantelzorgers aanwezig kunnen zijn tijdens de gesprekken.

Opdrachtgevers

Wij werken onder andere in opdracht van: